अटिजमको परिचय दिने यो भिडियो, अटिजमको बारेंमा जनचेतना बृद्धी गर्ने उदेश्यले निर्माण गरिएको हो । दर्शकमाझ अटिजमलाई सरल रुपमा बुझाउन, अटिजम बारे छलफल सजिलो बनाउन, र अटिजम प्रती सकारात्मक हेराई बढाउनको लागि सबैले यो भिडियोलाई ब्यापक रुपमा सेएर गरौं ।

You’re free to download the movie to use in locations without internet access.

This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it commercially.