Syftet med den här filmen är att öka kunskapen om autism hos icke-autister, för att öka förståelsen och toleransen för autism hos kommande generationer. Den är avsedd att ses, diskuteras om och delas (gratis) av alla, men särskilt av lärare och föräldrar.

You’re free to download the movie to use in locations without internet access.

This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it commercially.