Ang pelikula na ito ay naglalayong i-angat ang kamalayan ng mga taong walang autism, para maintindihan nila kung ano ang autism spectrum disorder. Sa pamamagitan nito, nais ng pelikula na makatulong sa paglikha ng pag-unawa at pagtanggap para sa henerasyon na ito, at sa mga susunod na henerasyon. Hangad namin na ito ay panuorin, pag-usapan at ibahagi (ng libre) ng kahit sino, lalo na ang mga guro at magulang.

You’re free to download the movie to use in locations without internet access.

This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it commercially.