Bu film otizmli olmayan izleyiciler arasında farkındalığı arttırma, anlayış ve kabullenişi gelecek nesiller arasında yayma amacıyla hazırlanmıştır., İzlenilmesi, üzerine tartışılması ve (ücretsiz olarak) herkes ama özellikle öğretmenler ve ebeveynler arasında paylaşılması için yapıldı.

You’re free to download the movie to use in locations without internet access.

This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it commercially.