Bwriad y ffilm yw i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth mewn cynulleidfaoedd nad ydynt yn awtistaidd, er mwyn hybu dealltwriaeth a derbyniad gyda chenedlaethau i ddod. Y bwriad yw ei wylio, ei drafod ai rannu (am ddim) gan unrhywun ond yn enwedig athrawon a rhieni.

You’re free to download the movie to use in locations without internet access.

This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it commercially.