ไทย

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ให้บุคคลทั่วไปถึงผู้มีอาการออทิสซึ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับคนเหล่านี้ในอนาคต ทุกท่านสามารถรับชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่งต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ตามต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นครูอาจารย์ผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง You’re free to download the movie to use in locations without internet access. This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any […]

Ελληνικά

This introduction to autism aims to raise awareness among young non-autistic audiences, to stimulate understanding and acceptance in future generations. It is intended to be viewed, discussed and shared widely by anyone but especially teachers and parents. You’re free to download the movie to use in locations without internet access. This animation is shared under […]

أَحداث مدهشة

إن هذا الفيديو يهدف الى نشر الوعي عن التوحد في اوساط المشاهدين الغير متوحدين، لتحفيز الفهم و القبول في المستقبل للاجيال القادمه إن هذا الفيديو مُعد لأن يكون قابل للمشاهدة و المناقشة و المشاركة (مجاناً) من قبل أي شخص و بالتحديد المعلمين و الأهالي. You’re free to download the movie to use in locations without […]

奇妙的事情

這部電影旨在提高大眾對自閉症的意識,促進新生代對自閉症患者的理解和認同。 任何人,特別是教師及家長可觀看、討論和分享(免費),觀迎查詢。 You’re free to download the movie to use in locations without internet access. This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it […]

Csodás dolgok történhetnek!

A film célja, hogy a nem autista közönség autizmusról való tudását növelje, és segítse annak megértését és elfogadását a következőgeneráció számára. Azzal a szándékkal készült, hogy bárki – de főleg pedagógusok és szülők – (ingyenesen) levetíthesse, és terjeszthesse, majd a látottakról beszélgessen a gyerekekkel. You’re free to download the movie to use in locations without […]

Coisas Fantásticas Acontecem – Portugal

This introduction to autism aims to raise awareness among young non-autistic audiences, to stimulate understanding and acceptance in future generations. It is intended to be viewed, discussed and shared widely by anyone but especially teachers and parents. You’re free to download the movie to use in locations without internet access. This animation is shared under […]

Coisas Fantásticas Acontecem – Brasil

This introduction to autism aims to raise awareness among young non-autistic audiences, to stimulate understanding and acceptance in future generations. It is intended to be viewed, discussed and shared widely by anyone but especially teachers and parents. You’re free to download the movie to use in locations without internet access. This animation is shared under […]

Contribute

Submissions for this project are now closed. Thank you to everyone who took the time to participate. We are looking for ways to make this happen and we will keep you posted on our progress!

Suceden cosas asombrosas – LSE

Esta animación tiene el fin de informar y educar sobre el autismo, fomentando así entendimiento y aceptación en futuras generaciones. Se espera que sea vista, discutida y compartida (gratuitamente) por cualquier persona, pero especialmente maestros y padres de familia. Esta versión en LSE fue creada por InfoSordos, un canal especializado en contenido de actualidad, deportes, […]

Harika Şeyler Olabilir

Bu film otizmli olmayan izleyiciler arasında farkındalığı arttırma, anlayış ve kabullenişi gelecek nesiller arasında yayma amacıyla hazırlanmıştır., İzlenilmesi, üzerine tartışılması ve (ücretsiz olarak) herkes ama özellikle öğretmenler ve ebeveynler arasında paylaşılması için yapıldı. You’re free to download the movie to use in locations without internet access. This animation is shared under Creative Commons License CC […]

Load More